Materiały

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawców na realizację zadania2 Wydatku 11 Zakup materiałów do prototypów zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie przez Teknosystem Sp. z o.o. wielozadaniowej, ledowej oprawy oświetleniowej, przeznaczonej do oświetlania specjalistycznych miejsc pracy” w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014-2020;

 

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce;

 

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

 

Numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-7556/17.

 

 

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji oznaczonej 01/04/2018.

 

Pliki do pobrania