Materiały

 

Projekt: Opracowanie wielozadaniowej oprawy oświetleniowej LED do prac specjalistycznych 

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawców na realizację zadania2 Wydatku 11 Zakup materiałów do prototypów zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie przez Teknosystem Sp. z o.o. wielozadaniowej, ledowej oprawy oświetleniowej, przeznaczonej do oświetlania specjalistycznych miejsc pracy” w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014-2020;

 

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce;

 

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

 

Numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-7556/17.

 

 

 

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji oznaczonej 01/04/2018.

 

Pliki do pobrania