Opracowanie przez spółkę Teknosystem wielozadaniowej, ledowej oprawy oświetleniowej, przeznaczonej do oświetlania specjalistycznych miejsc pracy

Celem projektu jest  poprawa konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad oświetleniem miejsca pracy.