Praca

 

Obecnie poszukujemy osób na 2 stanowiska:

 

1. Kierownik projektu

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie wielozadaniowej, ledowej oprawy oświetleniowej, przeznaczonej do oświetlania specjalistycznych miejsc pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poszukujemy kandydata na stanowisko kierownika projektu.

Główne zadania:

 • Monitorowanie trendów i rozwoju techniki dla produktu lub technologii;
 • Nadzór nad przygotowanie dokumentacji projektowej;
 • Monitorowanie i prowadzenie badań i analiza opracowanych zmian w projekcie lub wyrobie;
 • Nadzór nad opracowaniem kalkulacji materiałowych;
 • Nadzór nad opracowaniem produkcyjnej dokumentacji technicznej zgodnej ze standardami przedsiębiorstwa;
 • Monitorowanie wdrożenia projektu do produkcji seryjnej;
 • Prowadzenie uzgodnień z klientami i dostawcami w zakresie dokumentacji oraz nadzorowanie zmian technicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne branży mechanicznej, elektrotechnicznej- mile widziana technika świetlna;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość środowiska CAD, systemu klasy ERP;
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;
 • Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, duża motywacja do pracy.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób nie różnicujący kandydatów do pracy ze względu na ich płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Wyłącznym wyznacznikiem zatrudnienia będą kryteria merytoryczne kandydata, takie jak wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i predyspozycje zawodowe. W ten sposób możliwy będzie wybór kandydata, uwzględniający wyłącznie jego predyspozycje zawodowe, bez rozróżniania płci. Równe traktowanie pracowników stanowi stały element polityki rekrutacyjnej przedsiębiorstwa Teknosystem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres sr@teknosystem.com.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Teknosystem Sp. z o.o., ul Małowiejska 25, 04-962 Warszawa z dopiskiem "Kierownik projektu" do nia 3 listopada 2017 roku, do godziny 12:00.

 

2. Pracownik wsparcia produkcji

Główne zadania:

 • montaż wiązek kablowych zgodnie z otrzymaną dokumentacją,
 • kontrola techniczna wykonywanych wiązek,
 • kontrola używanych materiałów i komponentów.

Wymagania:

 • zdolności manualne,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej (montaż).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@teknosystem.com.pl.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teknosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teknosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Małowiejskiej 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.