Praca

Poszukujemy osób na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska

Opis stanowiska:

 • współpraca z międzynarodowymi kontrahentami w zakresie zgodności produktów z wymaganiami prawnymi i standardami zewnętrznymi,
 • współudział przy tworzeniu bazy danych (certyfikaty produktów),
 • współudział przy sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
 • wsparcie rozwoju systemu kontroli wewnętrznej.

Wymagania:

 • skrupulatność, sumienność, proaktywna postawa,
 • dobra znajomość MS Office/obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • silna motywacja do pracy i chęć rozwoju zawodowego,
 • mile widziane, posiadającej doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • codzienne wyzwania i dynamiczne środowisko pracy,
 • umowa o pracę,
 • program emerytalny PPE,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swoich umiejętności.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas prześlij swoje CV na adres praca@teknosystem.com.pl.

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teknosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Małowiejska 25.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teknosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Małowiejskiej 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teknosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Małowiejskiej 25 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu wysłania zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail praca@teknosystem.com.pl