Systemy elektrotechniczne

teknosystem systemy elektrotechniczne 615x420

 kontrola jakości

 indywidualna konfiguracja

 najwyższej jakości komponenty

Kiedy w 1990 roku powstawał Teknosystem w Polsce, pierwszymi produktami, które wytwarzał to były szafy sterownicze i zasilające. Na początku dostarczano je na rynek skandynawski, gdzie odbiorcami były duże światowe koncerny produkujące maszyny i urządzenia znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Potem wraz z rozwojem firmy, Teknosystem produkuje rozdzielnice na szeroki rynek europejski a także na rynek polski.

Czym jest szafa sterownicza w systemach elektrotechnicznych?

Zdefiniujmy zatem taką szafę. Szafą sterowniczą lub rozdzielnicą elektryczną (energetyczną) nazywamy zestaw zbudowany z co najmniej jednego rozłącznika niskonapięciowego współpracującego razem z zespołem podzespołów realizujących funkcje sterujące, pomiarowe, sygnalizujące, regulujące i zabezpieczające, wraz z całą siecią wewnętrznych elektrycznych połączeń, połączeniami mechanicznymi oraz elementami konstrukcyjnymi.
Dokładnie szafę opisuje norma PN-EN 61439-1. Szafa sterownicza (lub zasilająca) jest sposobem na uporządkowanie systemu aparatury pod względem funkcjonalnym jak i pod kątem parametrów elektrycznych ze względu na napięcie, natężenie prądu jak i moc. System rozdzielczy to pełen zakres komponentów mechanicznych i elektrycznych (obudowy, szyny zasilające, rozruszniki, regulatory, rejestratory, opomiarowanie), które montuje się i składa, zgodnie z ich przeznaczeniem założonym przez producenta, do powstania w pełni funkcjonalne zestawy zgodnie z założonym projektem elektrycznym. Z powyższego opisu wynika, że typowa szafa sterownicza lub zasilająca stanowi swoisty system elektromechaniczny, gdzie elementami mechanicznymi są wsporniki, szyny oraz szynoprzewody wewnątrz obudowy, na których osadzony jest cały elektryczny system sterowniczo – rozdzielczy.

szafa sterownicza w systemach elektrotechnicznych

Produkcja szaf do systemów elektrotechnicznych

proces produkcyjny Teknosystem

Seryjna produkcja szaf elektrotechnicznych powoduje optymalizację wszelkich procesów z tym związanych, pewną standaryzację a więc i tym samym zdecydowaną redukcję potencjalnego ryzyka, które mogłoby się pojawiać w produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Wdrożenie takiej seryjnej produkcji systemów elektrotechnicznych charakteryzuje się nie tylko zwiększeniem wydajności takiego procesu a więc i realnym obniżeniem jego jednostkowych kosztów wytworzenia, ale przede wszystkim ze względu na procedury opracowane na potrzeby realizacji konkretnego projektu, mocno minimalizują błędy ludzkie oraz potencjalne wady materiałowe czy technologiczne, które są eliminowane na ciągłych kontrolach jakości, na kolejnych etapach powstawania gotowego produktu.

Doświadczenie w produkcji systemów elektrotechnicznych

Teknosystem posiada doświadczenie w produkcji:

 • Skrzynki sterujące do:
  • wentylacji/ do klimatyzacji
  • urządzeń chłodniczych
  • systemów grzejnych
 • Szafy kontrolne
 • Systemy montażowe
 • Urządzenia elektrotechniczne
 • Zasilacze do:
  • urządzeń medycznych
  • wózków widłowych
systemy elektromechaniczne

Od wielu lat bazujemy na sprawdzonych komponentach światowych producentów szaf sterowniczych, aparatury elektrycznej, sterowników PLC oraz niezbędnego osprzętu typu: okablowanie, koryta kablowe, dławnice, przełączniki, elementy sygnalizacji oraz systemy kontroli klimatycznej w szafach. Szczególnie to ostatnie zaczyna mieć coraz większe znaczenie w czasach, kiedy wzrasta skala integracji urządzeń wewnątrz szaf co powoduje wzrosty temperatury wewnętrznej co z kolei może powodować nieprawidłowe działanie systemu lub nawet jego uszkodzenie. W przypadkach szaf pracujących w warunkach zewnętrznych mogą również pojawiać się anomalie, nie tylko wahania temperatury, ale też zawilgocenie i dlatego bardzo ważnym jest odpowiednie dobranie systemu kontroli klimatycznej w zależności od warunków wewnętrznych jak i zewnętrznych urządzenia.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat lub chcieliby Państwo nawiązać współpracę z Teknosystem, zapraszam do kontaktu: zbigniew.bankowski@teknosystem.com.pl, tel. +48 691 955 844.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1) Czym jest system elektrotechniczny?

System elektrotechniczny jest to centralna jednostka sterująca określonym urządzeniem lub procesem. Wszystkie obwody jakie tylko znajdują się w danym urządzeniu lub kontrolują jakiś proces w sposób uporządkowany kumulują się w tej centralnej jednostce sterującej. Budowę i jej komponenty określa projekt i realizuje ona zgodnie z określonym algorytmem działania funkcje zasilania, opomiarowania, kontroli  i sygnalizacji dla poszczególnych elementów całego urządzenia lub procesu. System Elektrotechniczny zawiera: obudowę wraz z szynami, wspornikami, elementami wyprowadzeń przewodów, elementy elektryczne (zabezpieczające, pomiarowe, sygnalizacyjne, sterujące) połączone ze sobą przewodami elektrycznymi, elementy pneumatyczne oraz elementy komunikacji bezprzewodowej bo częściej zdarza się, że komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi odbywa się bezprzewodowo.

2) Ile czasu zajmuje projektowanie systemu elektrotechnicznego?

Czas projektowania systemu elektrotechnicznego zależy zależy od stopnia skomplikowania. Ważne jest aby dokładnie przeanalizować oraz zoptymalizować cały system pod kątem pełnionych funkcji poszczególnych jego elementów oraz ilości obwodów elektrycznych zasilających, sterujących czy pomiarowych a także niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Szafa elektrotechniczna musi być przede wszystkim przejrzysta funkcjonalnie z wyodrębnionymi, oddzielnymi obszarami obwodów podzielonych ze względu na napięcie, prąd lub sterowanie. Prawidłowo zaprojektowana szafa elektrotechniczna jest potem prostsza i tańsza w realizacji produkcji.

3) Ile czasu zajmuje rozpoczęcie seryjnej produkcji szaf elektrotechnicznych?

Czas rozpoczęcia seryjnej produkcji szaf elektrotechnicznych zależy od stopnia skomplikowania całej szafy, ilości komponentów, wielkości samych szaf lub też nawet ilość szaf w serii produkcyjnej. Trzeba opracować dokładną dokumentację produkcyjną dla poszczególnych etapach powstawania całego systemu elektrotechnicznego. Warto też przeanalizować możliwości wykonywania niektórych prac równolegle, np. w momencie, kiedy na płycie montażowej szafy są elementy, to być może jednocześnie samą szafę lub jej część można oddać do otworowania pod montaż lampek kontrolnych, wskaźników czy przełączników, ewentualnie można przekazać ją do malowania. Najbardziej kluczowe jest zabezpieczenie komponentów do produkcji szafy bo nawet brak jednego elementu blokuje uruchomienie produkcji. Jest to więc odpowiedzialna i skoordynowana praca działu zakupów, działu planowania produkcji oraz działu technologicznego.