Kontakt

siedziba Teknosystem

Teknosystem Spółka z o.o.
ul. Małowiejska 25
04-962 Warszawa

telefon: +48 22 590 60 00
e-mail: kontakt@teknosystem.com.pl

NIP: 113-00-22-354,
REGON: 006746380

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII WG KRS
KRS: 0000182585

Kapitał zakładowy: 1.766.300 PLN